Επιστολή προς Πρωθυπουργό, για την εκπροσώπηση των Ρομά

,

Επιστολή προς τον Γιώργο Παπανδρέου, το 2011, τότε πρωθυπουργό της χώρας μας, σχετικά με την εκπροσώπηση στις αποφάσεις της κυβέρνησης για Ρομά.

Δημιουργία Γραμματείας για Ρομά

Το 2015, κάναμε μεγάλη προσπάθεια για την δημιουργία ενός θεσμικού...

Αίτημα για εκλογικό κέντρο στο Δροσερό και απάντηση

597 9.4.2019 για τη δημιουργία εκλογικών κέντρων στο Δροσερό 597-9.4.2019-για-τη-δημιουργία-εκλογικών-κέντρων-στο-ΔροσερόΛήψη...