Έρευνες

Έρευνες

Έρευνες και Συνεργασίες

O Σύλλογος, στην προσπάθειά του για εξωστρέφεια ώστε να γνωστοποιηθούν τα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης των Ρομά, να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να υποστηρίξει την διατήρηση και την διάδοση του πολιτισμού τους, είναι πάντα ανοιχτός σε συναντήσεις και συνεργασίες με ανθρώπους των Γραμμάτων και του Πολιτισμού, με πολιτικές προσωπικότητες, με απλούς πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με διάφορους φορείς και βοηθά στην διεξαγωγή ερευνών στον οικισμό του Δροσερού, όπως:

  • Απογραφή του πληθυσμού στον οικισμό, το 2007 και το 2018.
  • Συνεργασίες με την κα Ευαγγελία Αδάμου, Διδάκτορα γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Paris Descartes, Διευθύντρια ερευνών (Directrice de recherche), στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS).

Σε συνεργασία με τον σύλλογο έγιναν δυο κύκλοι ερευνών:

  1. Έρευνα για την επαφή γλωσσών στο Δροσερό, με καταγραφή συνομιλιών το 2010. Χρηματοδότηση Agence Nationale de la Recherche Scientifique (ANR-09- JCJC-0121-01).Towards a multi-level, typological and computer assisted analysis of contact-induced language change.
  2. Έρευνα για τη γλωσσική επεξεργασία των Ρομανί, με 50 ομιλητές του Δροσερού, τον Οκτώβριο του 2015. Χρηματοδότηση Laboratoire d’Excellence Empirical Foundations of Linguistics,Agence Nationale de la Recherche Scientifique (ANR-10-LABX-0083).

Από τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των ερευνών προέκυψαν οι παρακάτω δημοσιεύσεις:

  • Adamou E., 2016, A Corpus–driven Approach to Language Contact. Endangered Languages in a Comparative Perspective.Boston & Berlin: Mouton de Gruyter [Language Contact and Bilingualism series], 240 p.
  • Adamou, E. & K. Granqvist, 2015, Unevenly mixed Romani languages, International Journal of Bilingualism, 19 (5): 525-547.
  • Adamou E., 2015, A corpus-driven analysis of Romani in contact with Turkish and Greek. Proceedings of the 7th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Torgersen E., S. Hårstad, B. Mæhlum & U. Røyneland (eds), 1-16 Amsterdam & Philadelphia: Benjamins [Studies in Language Variation series]
  • Adamou E. & A. Arvaniti, 2014, Greek Thrace Xoraxane Romane (Illustrations of the IPA), Journal of the International Phonetic Association44 (2): 223–231.
  • Ο Σύλλογος συνεργάστηκε με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) υποστηρίζοντας την υλοποίηση των Εθνικών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο. Το FRA παρέχει βοήθεια στις εθνικές κυβερνήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν αποτελεσματικά εργαλεία μέτρησης της προόδου, σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υλοποιεί ένα πολυετές έργο χρηματοδοτούμενο από ίδια κεφάλαια με τίτλο «Συμμετοχική έρευνα πεδίου για την Ένταξη των Ρομά σε τοπικό επίπεδο» (LERI). Ο στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της υλοποίησης τοπικών σχεδίων δράσης, τα οποία και αποτελούν μέρος των Εθνικών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, με τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων, στην παρακολούθηση της προόδου των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2014, σημαντική καταγραφή της δυναμικής και των εμποδίων που επηρεάζουν την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με την εφαρμογή στρατηγικών ένταξης των τσιγγάνων του Δροσερού σε τοπικό επίπεδο, μέσω συνεντεύξεων με μέλη του Συλλόγου, αλλά και με άλλες γυναίκες του οικισμού και προσδιορίστηκε ο τρόπος που μπορούν αυτά τα εμπόδια να ξεπεραστούν και οι θετικές κατευθύνσεις (drivers) που μπορούν να αναδειχθούν ως υποσχόμενη πρακτική.
  • Ο Σύλλογος υποστήριξε και συνέβαλε στη διεξαγωγή πτυχιακών εργασιών που αφορούν στον οικισμό του Δροσερού, όπως στην εργασία στο μάθημα της διαπολιτισμικής ψυχολογίας με τίτλο: Οικολογικοί-πολιτισμικοί παράγοντες και ψυχολογική διαφοροποίηση: Μελέτη περίπτωσης συνοικισμού Δροσερού Ξάνθης και την πτυχιακή εργασία της κας Διδούς Παπαθεοδώρου, από το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: Διαστάσεις επιπολιτισμοποίησης σε συνάρτηση με την ψυχολογική και κοινωνικοπολιτισμική προσαρμογή: Η περίπτωση του Δροσερού Ξάνθης, κατατέθηκε στην Αθήνα το 2010 και ανάλογες σχετικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν στο 1ο και 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών και στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας.

Επίσης, η πολυετής συνεργασία με τον πολιτιστικό μορφωτικό σύλλογο γυναικών Δροσερού «ΕΛΠΙΔΑ» αποτέλεσε ουσιαστικά την πηγή έμπνευσης της έρευνας της κας. Ελένης Παπαμερή μέσα από τον προβληματισμό για τις δυσκολίες στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, τόσο των γυναικών μελών του συλλόγου, όσο και των παιδιών τους που φοιτούν στο γυμνάσιο του Δροσερού. Έτσι προέκυψε η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην σχολή Ανθρωπιστικών σπουδών του ΕΑΠ, με τίτλο «Η γλωσσική επάρκεια των μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο Δροσερού Ξάνθης και τα περιθώρια εκπαιδευτικής παρέμβασης», που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013.