Αίτημα για εκλογικό κέντρο στο Δροσερό και απάντηση

597 9.4.2019 για τη δημιουργία εκλογικών κέντρων στο Δροσερό

Και η απάντηση από τον Δήμο Ξάνθης: