Αίτημα για συνεργασία προς Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

  • από

Το 2010, για συνεργασία στο πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας προς Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και την οργάνωση ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ.