Αίτημα – ενημέρωση προς Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

  • από

Με ΑΡ.ΠΡΩΤ. 240 στις 16.7.2013, στέλνεται αίτημα, υπογεγραμμένο από τους κατοίκους, προς το Υπουργείο, ζητώντας την παρέμβαση του στα θέματα του οικισμού μας.