Αίτημα προς Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ

  • από

Ο Σύλλογος μας, με ΑΡ.ΠΡΩΤ. 537 το 2018, απευθύνεται στον Γενικό γραμματέα ΕΣΠΑ, θέλοντας να μάθει λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου των έργων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ.