Αίτημα προς Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ

Ο Σύλλογος μας, με ΑΡ.ΠΡΩΤ. 537 το 2018, απευθύνεται στον Γενικό γραμματέα ΕΣΠΑ, θέλοντας να μάθει λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου των έργων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ.

Δίκτυο ύδρευσης- αποχέτευσης ακάθαρτων, αποχέτευσης ομβρίων στο Δροσερό Ξάνθης

Στις 16 Ιουλίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά...

Επιστολή στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ένταξη του οικισμού στο σχέδιο πόλης

Στις 7 Ιουνίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά...