Αίτημα προς Συνήγορο του Πολίτη για ενημέρωση

  • από

463 21.08.2017 προς Συνήγορο του Πολίτη, για να μας ενημερώσουν στις ενέργειες που έχουν προβεί οι ίδιοι για το αίτημα που στείλαμε το 2013.