Αίτημα προς τους νομικούς του Just ROM

  • από

Με ΑΡ.ΠΡΩΤ. 477, στις 29.3.2018, ο Σύλλογος ζητά διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις που μπορούν να απευθυνθούν στο JustRom, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόγραμμα νομικής βοήθειας.