Αίτημα προς Υπουργείο διοικητικής Ανασυγκρότησης και Κ.Ε.Π για συνεργασία

,

532-22.11.2018 αίτημα προς Υπουργείο διοικητικής Ανασυγκρότησης και ΚΕΠ για συνεργασία