Αίτημα συνάντησης προς την Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  • από

Στις 26.6.2019, ο Σύλλογος στέλνει αίτημα προς την Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Αθήνα.