Αιτήματα προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, απαντήσεις και Συνήγορος του Πολίτη

  • από

Ο Σύλλογος μας, έχεις στείλει μια σειρά από αιτήματα προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης στην προσπάθεια του να πάρει απαντήσεις σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα υποδομών του Δροσερού.

Απαντήσεις από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης:

Απάντηση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ στο 506:

Το θέμα παρακολουθεί, μετά από τα αιτήματα του Συλλόγου, και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Πινακίδα Έργου στην είσοδο του οικισμού.