Αλληλογραφία και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

  • από

Στη συνάντηση που είχε η Πρόεδρος με τον κ. Γεώργιο Σταμάτη στις 28.8.2019, μαζί με τη συζήτηση γύρω από τα προβλήματα των Ρομά, του παρέδωσε το αίτημα μας με αρ. πρωτ. 643/ 23.8.2019, εξηγώντας λίγα πράγματα για το οικισμό μας και το πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει  γύρω από την εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία, και της σοβαρές ελλείψεις υποδομών. Επίσης, τη συνοδευτική επιστολή με αρ. πρωτ. 646/ 23.8.2019 όπου παραθέσαμε – με αριθμούς πρωτοκόλλου, ημερομηνίες και θέμα –  τα πιο σημαντικά αιτήματα που έχουμε στείλει και τις απαντήσεις που λάβαμε για την εκπαίδευση, εργασία – πρόστιμα, συγκοινωνία, την ένταξη του οικισμού στο σχέδιο πόλης, υποδομές, υγεία και αλληλογραφία με την Ειδική Γραμματεία για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και μαζί το «Βιβλίο Δράσεων 2006 – 2019» του Συλλόγου μας.