ΑΜΑΡΟ ΜΑΓΚΙΠΕ

  • από

Η Δράση «Αμαρό Μαγκιπέ: Δράσεις για την Ενδυνάμωση Γυναικών και Νέων Ρομά» ξεκίνησε τον Μάιο του 2023 και υλοποιείται σε συνεργασία του SolidarityNow με τον Φάρο του Κόσμου και τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών ΡΟΜ, κατοίκων Δροσερού Ξάνθης «Η Ελπίδα».

Η Δράση θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2024.  

 «Είμαστε περήφανοι για το δικό μας έργο»

*Η φράση «Αμαρό Μαγκιπέ» στη Ρομανί γλώσσα έχει την έννοια του δικού μας έργου, της υπερηφάνειας για το δικό μας επίτευγμα-απόκτημα.

Η Δράση στοχεύει στην ενδυνάμωση και συμμετοχή γυναικών και νέων Ρομά σε δράσεις και εκπαιδεύσεις με στόχο την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενημέρωση, την πρόληψη της βίας, την ψυχοκοινωνική στήριξη και εν γένει την ενδυνάμωση. Ειδικότερα, η ομάδα νέων αποσκοπεί στην ανάδειξη μεντόρων που θα εργαστούν στις κοινότητές τους αναδεικνύοντας και επιλύοντας χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τους Ρομά.

Το πεδίο δράσης θα περιλαμβάνει τον οικισμό του Πέλεκα στην Κατερίνη, τον Δενδροπόταμο και τον Δήμο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη και το Δροσερό Ξάνθης.

Η ομάδα ειδικών της Δράσης θα διοργανώνει συζητήσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα περιγεννητικής φροντίδας και γονεϊκότητας. Αντίστοιχες συμβουλευτικές θα έχουν ως στόχο την ισότητα των φύλων, την έμφυλη βία, τη σημασία της εκπαίδευσης στη ζωή των παιδιών και των νέων, τους πρόωρους  γάμους και τη σχολική διαρροή.  Σε γονείς με μωρά και νήπια έως 2 ετών θα παρέχεται και συμβουλευτική για την παιδική διατροφή και τη γονεϊκότητα. Παράλληλα με τις δράσεις γυναικών, στην περιοχή του Δροσερού-Ξάνθης θα λειτουργεί και χώρος δημιουργικής απασχόλησης για νήπια.

Κατά τη διάρκεια της Δράσης θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και συναντήσεις ενημέρωσης με φορείς, σχολεία, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και μη Ρομά πληθυσμό, για την διάχυση των αποτελεσμάτων και  την άρση των στερεοτύπων που θα βοηθήσουν στην επαφή και συνεργασία των πληθυσμών στις κοινότητες και στην ομαλή συμπερίληψη στον κοινωνικό ιστό.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα Κέντρα Κοινότητας Κατερίνης, Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δήμου Παύλου Μελά.

Λίγα λόγια για τους εταίρους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ρομά Γυναικών Δροσερού Ξάνθης «Η ΕΛΠΙΔΑ»

Το Solidarity Now(SN) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας μας χωρίς διακρίσεις. Τα υλοποιούμενα έργα έχουν στόχο τη σύγκλιση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα με δραστηριότητες σε όλη τη χώρα και περισσότερους από 200 ανθρώπους προσωπικό. https://www.solidaritynow.org/en/

Tο κέντρο Νεότητας «Φάρος του κόσμου» είναι ένας χώρος προστασίας και δημιουργικής απασχόλησης των Νέων του Δενδροποτάμου. Μέσα από τον διαρκή και αδιάκοπο αγώνα του έχει όχι μόνο αναδείξει τα προβλήματα της περιοχής, αλλά έχει βρει πρωτοπόρες λύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η εργασία. Ο «Φάρος του κόσμου» βρίσκεται διαρκώς δίπλα σε όλους αυτούς που τον έχουνανάγκη και φωτίζει τον δρόμο προς την ανάπτυξη και την εξέλιξη.  https://farostoukosmou.com/el

Οι τρεις δότριες χώρες συνεργάζονται στενά με την ΕΕ βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Οι δότριες χώρες έχουν προσφέρει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω διαδοχικών προγραμμάτων επιχορηγήσεων μεταξύ των ετών 1994 και 2014. Για την περίοδο 2014-2021, ο ΧΜ ΕΟΧ έχει κατανείμει συνολικά 2.8 δισ. ευρώ, από τα οποία τα  116.7 εκατομμύρια έχουν διατεθεί στην Ελλάδα μέσω του διεθνούς Πρωτοκόλλου 38c (Protocol 38c). Οι προτεραιότητες για αυτή την περίοδο είναι οι εξής:

#1 Καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση και ανταγωνιστικότητα

#2 Κοινωνική ένταξη, ανεργία των νέων και μείωση της φτώχειας

#3 Περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή και οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

#4 Πολιτισμός, κοινωνία των πολιτών, χρηστή διακυβέρνηση και θεμελιώδη δικαιώματα

#5 Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Τα EEA Grants χρηματοδοτούνται από κοινού από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, οι συνεισφορές των οποίων βασίζονται στο ΑΕγχΠ τους.

Η επιλεξιμότητα που προβλέπεται στις επιχορηγήσεις αντικατοπτρίζει τα κριτήρια που ορίζονται για το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ και έχουν στόχο χώρες-μέλη στις οποίες το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι μικρότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ.