Ανακοίνωση απογραφής – 2018

Ο Σύλλογος μας, για κάθε ενέργεια και αποτέλεσμα που φέρει, βγάζει ανακοίνωση για να ενημερώνονται πρώτα οι κάτοικοι. Έτσι, και με τα αποτελέσματα της απογραφής.