Ανακοίνωση για αναστολή μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας

  • από

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας, τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας δεν θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020. Αναμένουμε νεότερη ανακοίνωση από τους αρμόδιους φορείς.

Ευχαριστούμε τους γονείς και τα παιδιά για την κατανόηση!

781 Ανακοίνωση για αναστολή ενισχυτικής