Ανακοίνωση για παραλαβή τίτλου απολυτήριο 2017 από Α’ δημοτικό σχολείο Ξάνθης

  • από

 5 Μαΐου 2017

Αυτοί που συμμετείχαν στις εξετάσεις απολυτηρίου δημοτικού στις 9 Μαΐου 2017 μπορούν πρωινές ώρες καθημερινά να προσέλθουν στο Α΄ Δημοτικό σχολείο Ξάνθης για να υπογράψουν και να πάρουν τον τίτλο τους.