Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων της ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά του Δημοτικού

  • από

Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων της ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά του Δημοτικού

Δευτέρα 2/11/2020 ξεκινάνε τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Το μάθημα για την Α’ Β’ και Γ’ τάξη του Δημοτικού θα ξεκινάει 1:30 έως 2:45 και το μάθημα για την Δ’ Ε’ και ΣΤ’ τάξη θα ξεκινάει 3:00 έως 4:15.

Για την εγγραφή  των μαθητών στα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα χρειαστεί να παραβρεθεί ο γονιός του παιδιού για να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση. Μαζί του θα πρέπει να έχει την ταυτότητα του, το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, ένα πιστοποιητικό γέννησης και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σας ευχαριστούμε!
777 Ανακοίνωση για ενισχυτική διδασκαλία