Ανακοίνωση εγγραφών στα σχολεία

  • από

Ο Σύλλογος, πάντα ενημερώνει τους κατοίκους μέσω ανακοινώσεων οι οποίες μοιράζονται σε κεντρικά σημεία του οικισμού.