Απογραφή πληθυσμού στο Δροσερό Ξάνθης

Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δροσερού Ξάνθης ¨Η ΕΛΠΙΔΑ” απέστειλε αίτημα προς την Στατιστική Υπηρεσία Ξάνθης και την Γενική Διεύθυνση Στατιστικών προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της απογραφής πληθυσμού στο Δροσερό Ξάνθης.

899 Απογραφή Δροσερού Ξάνθης

Απάντηση Στατιστικής υπηρεσίας