Δελτίο τύπου σχετικά με την Ανοιχτή Επιστολή προς την Ελληνική Κυβέρνηση για τα πιο σημαντικά ζητήματα των Ελλήνων Ρομά

Ως απάντηση της πρόσφατα δημοσιευμένης Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δροσερό Ξάνθη “Η ΕΛΠΙΔΑ” ανέλαβε την πρωτοβουλία να επισημάνει τα πιο σημαντικό ζητήματα των Ελλήνων Ρομά σε μία ανοιχτή Επιστολή ( Αρ. Πρωτ.909/1.4.2022) προς την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η επιστολή έχει εγκριθεί και υπογραφεί απο εκπροσώπους Ρομά από πέντε περιφέρειες της Ελλάδας, ως ένδειξη ενότητας και αποφασιστικότητας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ελλήνων Ρομά.

Για το λόγο αυτό δημοσιεύτηκε  Δελτίου Τύπου του  Συλλόγου Γυναικών Ρομά ” Η ΕΛΠΊΔΑ” (922/12.4.2022) σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή.

922 Δελτίο Τύπου σχετικά με την Ανοιχτή Επιστολή