Δημιουργία θεσμικού οργάνου για τους Ρομά

  • από

Το 2015, ο Σύλλογος μας έρχεται σε επαφή με οργανισμούς και φορείς του εξωτερικού, θέλοντας να τους ενημερώσει για την προσπάθεια της “Ελπίδας”, να δημιουργήσει ένα θεσμικό όργανο στην ελληνική Κυβέρνηση αποκλειστικά για τους Ρομά.

Η παρακάτω επιστολή στάλθηκε:

  1. Στον κ. Mutuma Ruteere, Ειδικός εισηγητής για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετικής μισαλλοδοξίας.
  2. Στην κα. Soraya Post, Ευρωβουλευτής Ρομά
  3. Στην κα. Vĕra Jourová, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων.
  4. Στην κα. Λίνα Παπαμιχαλοπούλου, Επικεφαλής των πολιτικών κατά των διακρίσεων και του συντονισμού των Ρομά
  5. Στους οργανισμούς ODIHR (Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και Osce( Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ).
  6. Στον κ. Michel SERVOZ Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  7. Στην κα. Salla Saastamoinen, Διευθύντρια Ισότητας, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  8. Στον κα. Enrica CHIOZZA, Πολιτική Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή