Διαβούλευση για την νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030

  • από

Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δροσερού Ξάνθης “Η ΕΛΠΙΔΑ” συμμετείχε στη διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την νέα Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά  2021-2030.

901 Διαβούλευση ΕΣΚΕ 2021-2030