Διαδικασία ένταξης του Δροσερού στο σχέδιο πόλης

Θέμα: Διαδικασία ένταξης του Δροσερού στο σχέδιο πόλης

 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Μετά τη συνάντηση μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, κ. Κ. Κουρτίδη στις 30 Μαρτίου 2022 σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι Ρομά στο Δροσερό Ξάνθης, συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα της ένταξης του οικισμού στο σχέδιο πόλης. Ως πρώτη προσπάθεια, μας ζητήθηκε να διευκρινίσουμε στο κτηματολόγιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Δροσερού με τη βοήθεια του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης.

Γι αυτό το λόγο πραγματοποιήσαμε συνάντηση με την πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης στις 13 Απριλίου 2022 με σκοπό την συνεργασία  για τον νομικό έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Δροσερού και την έρευνα στα αρχεία του Δήμου και στο υποθηκοφυλακείο για τη διαδικασία παραχωρήσεων οικοπέδων δημοσίου στο Δροσερό κατά τη περίοδο 1940-1967.

Πρέπει να επισημάνουμε για ακόμη μία φορά ότι η μη ένταξη στο σχέδιο πόλης συνεπάγεται έλλειψη σχεδίων οικοδομής, αποχετευτικού συστήματος, ασφαλτόστρωσης δρόμων, πεζοδρόμησης, έργων υποδομής, επαρκών σχολικών εγκαταστάσεων, αστικής συγκοινωνίας, δικτύου λυμάτων και όμβριων, αλλά και ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές. Σημαντική συνέπεια της μη ένταξης αποτελεί η έλλειψη στον οικισμό κοινωφελών χώρων, όπως είναι η έλλειψη ενός ταχυδρομείου, που συνεπάγεται την παράδοση της αλληλογραφίας στην οικία ενός κατοίκου με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται έγκαιρα ή και καθόλου από τους κατοίκους. Επομένως, οι ελλείψεις αυτές ενός οικισμού που αριθμεί 8.000 κατοίκους Ρομά συνιστά άνιση μεταχείριση και γεωγραφικό αποκλεισμό λόγω φυλετικής καταγωγής.

 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί και όπως μας ανέφερε το 2018 ο  Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΞ, κ. Κάρτης, έχουν εκτελεστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΠ ΕΣΠΑ 2010-2014 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ( Αρ. Πρωτ. 4718/8.10.2018). Η μόνη ενέργεια που έγινε ήταν μία αυτοψία τον Φεβρουάριο του 2019 από επιτελείο της ΔΕΥΑΞ με την παρουσία του τότε προέδρου της ΔΕΥΑΞ , κ. Σδρέβανου Μαρίνου και του τεχνικού διευθυντή, κ. Λεπίδα Δημήτρη, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

Τα έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΠ ΕΣΠΑ 2010-2014 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αφορούσαν:

α) τη συμπλήρωση δικτύου ύδρευσης- αποχέτευσης ακάθαρτων, αποχέτευσης ομβρίων σε τμήμα του οικισμού Δροσερού, προϋπολογισμού 540 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε στο ποσό των 334 εκατ. ευρώ.

β) την ολοκλήρωση δικτύων υποδομής οικισμού Δροσερού προϋπολογισμού 1.692.973,28 ευρώ.

Ακόμη, τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει κανένα έργο στα πλαίσια της υπ. Αρ. 46855/10 απόφασης του Αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 528ΑΑΠ) με την οποία αναθεωρήθηκε το ΓΠΣ του Δήμου Ξάνθης κατά το οποία καθορίστηκε «Ζώνη Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) στον οικισμό αθίγγανων «Δροσερό» για την υποστήριξη του προγράμματος ανάπλασης και τη εξυγίανση της παραπάνω οικιστικής περιοχής». (Αρ. Πρωτ: 10375/214)

Η μη ένταξη του οικισμού στο σχέδιο πόλης κάνει τη ζωή των κατοίκων Ρομά παράνομη, καθώς υπάρχει αυθαίρετη δόμηση και κατάτμηση γης. Οι ήδη υπάρχοντες νόμοι για αυθαίρετα δεν καλύπτουν το ιδιόμορφο καθεστώς που επικρατεί στο Δροσερό με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η νομιμοποίηση των κατοικιών,  αν δεν γίνουν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Στο παρελθόν έγινε προσπάθεια ένταξης του οικισμού στο σχέδιο πόλης, όταν εντάχθηκε στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ξάνθης (ΦΕΚ 529/9.12.2010), με την δημιουργία της μελέτης κτηματογράφησης και την κατάρτιση του σχετικού κτηματολογικού πίνακα. Ωστόσο η προσπάθεια αυτή ατόνησε δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία ήταν απαραίτητο να υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας.

Αυτό που είναι αναγκαίο να γίνει, όπως φαίνεται και από την υπ αριθμό 131746/27669/2013 επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του οικισμού στο σχέδιο πόλης, είναι μια νέα Πολεοδομική Μελέτη, καθώς η προηγούμενη δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αποτυπωθεί ρεαλιστικά η κατάσταση που επικρατεί στον οικισμό. Σε μία δεύτερη φάση πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία νομιμοποίησης των τίτλων γης και οικιών. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι οι αρμόδιοι φορείς  πρέπει να προχωρήσουν σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε η νομιμοποίηση να γίνει χωρίς οικονομική επιβάρυνση δεδομένου του χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου των κατοίκων. Επομένως πρέπει να ενταχθούν στην ήδη υπάρχουσα νομοθεσία διατάξεις που να ανταποκρίνονται σε οικισμούς που βρίσκονται εκτός σχεδίου και αφορούν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι Ρομά.

Δεδομένου ότι ο Δήμος Ξάνθης δεν  έχει απαντήσει σε καμία επιστολή σχετικά με το ζήτημα της ένταξης στο σχέδιο πόλη, (Αρ Πρωτ. 803/25.1.2021, , 849/7.6.2021, 852/24.6.2021), απευθυνθήκαμε σε ιδιωτική μελετητική εταιρεία, όπου έδειξε ενδιαφέρον να αναλάβει, υπό την εποπτεία του Συλλόγου, την εκπόνηση αυτής της μελέτης, διενεργώντας τοπογραφικές εργασίες εναέριων και επίγειων μετρήσεων, αεροφωτογραφίσεις, κτηματογράφηση ιδιοκτησιών, κατηγοριοποίηση χρήσης κτιρίων, νομικό έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο και το κτηματολόγιο, αποτύπωση δικτύων ηλεκτρισμού, ύδρευσης, κρουνοί, φρεάτια, υψομετρική αποτύπωση δρόμων και εύρεση προβληματικών περιοχών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να  δημοπρατηθεί κάποιο ποσό για την εκπόνηση ιδιωτικής μελέτης αλλά και να κατοχυρωθεί με νέα διάταξη νόμου η αποδοχή αυτής της ιδιωτικής μελέτης από τον Δήμο.

Κατά συνέπεια τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής:

  • Υπάρχει δυνατότητα ο Δήμος να χρηματοδοτήσει τον Δικηγορικό Σύλλογο για τον νομικό έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την ιδιωτική μελετητική εταιρεία για την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης;
  • Αν ο δήμος δεν έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα, μπορεί η Περιφέρεια ΑΜΘ ή η Γεν. Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας να προβεί στην κάλυψη των εξόδων αυτών; Στα πλαίσια της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030, ένας από τους επιχειρησιακούς στόχους της ενίσχυσης της ισότητας πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά αποτελεί η πρόσβαση σε μη διαχωρισμένη στέγαση και σχετικές διευκολύνσεις. Μπορεί, λοιπόν, να προβλεφθεί συγκεκριμένο ποσό από τον προϋπολογισμό για την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης;
  • Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του Δήμου από ιδρύματα-υποστηρικτές του Συλλόγου μας, προκειμένου να γίνει ο νομικός έλεγχος από τον Δικηγορικό Σύλλογο και να εκπονηθεί η πολεοδομική μελέτη από ιδιωτική εταιρεία ώστε να ολοκληρωθεί η ένταξη στο σχέδιο πόλης;

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με την ένταξη του οικισμού στο σχέδιο πόλης θα διευκολυνθεί η επίλυση και άλλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι Ρομά στην καθημερινή τους ζωή, όπως η επιβολή προστίμων, η αυθαίρετη δόμηση, η ασφαλής ηλεκτροδότηση, το αποχετευτικό δίκτυο. Είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί η υφιστάμενη χωρική και κοινωνική περιθωριοποίηση, να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση  και η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες αξιοπρεπούς διαβίωσης.   Εξάλλου η επίτευξη ασφαλών, ανθεκτικών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς πόλεων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Παρακαλούμε άμεσα για το καθορισμό συνάντησης με το Σύλλογο μας, τη πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, και τον πολιτικό μηχανικό-εξωτερικό συνεργάτη του Συλλόγου μας για περαιτέρω διευκρινήσεις.
924 Επιστολή για σχέδιο πόλης

Απάντηση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας:
1388_0_1 (1)