Διαδικτυακή Πλατφόρμα με τίτλο «Α Roma Women»

  • από

Διαδικτυακή Πλατφόρμα με τίτλο «Α Roma Women»

https://aromawomen.org/land/gr/

Η πλατφόρμα με τίτλο «A Roma Women» προσφέρει σε ένα ευρύτερο κοινό την ευκαιρία να εξερευνήσει τη μοναδική κουλτούρα των Ρομά, μέσω των φωνών και των ιστοριών των γυναικών στην κοινότητα. Οι γυναίκες είναι σημαντικοί φορείς του πολιτισμού για την επόμενη γενιά και οι φωνές τους συχνά περιθωριοποιούνται. Αυτές οι γυναίκες Ρομά είναι περιθωριοποιημένες από την κοινωνία και από την πατριαρχική κουλτούρα τους εντός της κοινότητας. Η πλατφόρμα «A Roma Women» επιτρέπει στους μη Ρομά να κατανοήσουν και να συνδεθούν με τη σύγχρονη κουλτούρα των Ρομά μέσω των εμπειριών, ενώ παράλληλα θα ενδυναμώσει τις γυναίκες Ρομά δίνοντάς τους φωνή. Θα λειτουργήσει σαν ενεργός χώρος εκπροσώπησης των γυναικών Ρομά, ένας δυναμικός χώρος όπου η πολιτισμική ετερότητα των Ρομά θα μπορεί να εκφράζεται, να διεκδικεί και να  παρεμβαίνει στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

 

Η πλατφόρμα έχει τη μορφή μιας πολυμεσικής αφήγησης με διαφορετικά επίπεδα ανάγνωσης και περιήγησης, το όποιο συνίσταται από μικρά θραύσματα, αφηγήσεις, εικόνες, σπαράγματα από τη καθημερινή ζωή των γυναικών Ρομά ενώ συντίθεται από κουβέντες-συνέργειες, δράσεις και συμμετοχικά εργαστήρια της ομάδας του caravan project με διαφορετικές γυναίκες Ρομά στο Δροσερό Ξάνθης, ενώ χρησιμοποιήθηκε υλικό που είχε ήδη στη διάθεση του ο Σύλλογος. Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος μας ξεκίνησε την έρευνα τον Αύγουστο του 2021 συλλέγοντας πληροφορίες και υλικό που είχε στη διάθεση του, ενώ παράλληλα οργάνωνε συγκεντρώσεις γυναικών από διαφορετικές ηλικίες που θα συμμετείχαν στην παραγωγή του υλικού (βίντεο, φωτογραφήσεις, ηχογραφήσεις) με σκοπό να παρουσιάσουν το project και μέσα από συζήτηση να εξοικειωθούν μεταξύ τους ώστε να μπορούν μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες. Ήδη από τον Σεπτέμβρη και για ένα μεγάλο διάστημα εργαζόταν τα άτομα του Συλλόγου μας μαζί με την ομάδα του Caravan Project για τον συντονισμό του έργου και την παραγωγή-καταγραφή του υλικού. Οργανώθηκαν ημέρες ηχογραφήσεων, βιντεοσκοπήσεων και φωτογραφήσεων. Από τα μέσα Νοεμβρίου και για σχεδόν  δύο μήνες η ομάδα του Caravan Project εργάστηκε για την επεξεργασία του υλικού αλλά και για την δημιουργία της πλατφόρμας ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.

 

Γενικότερα το υλικό μας κινείται σε διάφορα επίπεδα μαρτυριών: εξομολογήσεις γυναικών, εφήμερες χειρονομίες, θραύσματα μνήμης, τελέσεις καθημερινής πρακτικής, ανομολόγητες προθέσεις, αντηχήσεις ενός κοινωνικού αποκλεισμού και φυσικά η τοπολογία ενός μόνιμου τραύματος. Κυρίως όμως  για να δανειστούμε έναν όρο από την Άννα Τσβέκοβιτς είναι ένα «αρχείο αισθημάτων», ανεπαίσθητων αποσπασμάτων που συνήθως διαφεύγουν της επίσημης χαρτογράφησης. Στόχος μας μέσα από ένα πλαίσιο συν-δημιουργίας με τη κοινότητα Ρομά, να συνθέσουμε από κοινού ένα οπτικοακουστικό υλικό που θα ενσωματώνει την εμπειρία, το πνεύμα και τις διεκδικήσεις των γυναικών Ρομά. Αυτή η φαινομενική αθρόα παράθεση των καταγεγραμμένων στοιχείων από τον κόσμο των Ρομά αποπειράται μέσα από λοξοδρομήσεις και παρεκβάσεις να δώσει φωνή στις γυναίκες Ρομά, να δημιουργήσει ένα μωσαϊκό από ψηφίδες που μεταξύ τους συμπλέκονται, φωτίζοντας ενδεχομένως αθέατες γεωγραφίες της ζωής των γυναικών αυτών.

 

Ο επισκέπτης –χρήστης αυτής της πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί όπως εκείνος επιθυμεί στο αφηγηματικό υλικό της πλατφόρμα. Θα έχει με άλλα λόγια τη δυνατότητα να ακολουθήσει το φυσικό κύκλο μιας γυναίκας Ρομά, να παρακολουθήσει ντοκιμαντέρ, να ακούσει αφηγήσεις σχετικά με τη ζωή, τα έθιμα τους αλλά και τον τρόπο που οι ίδιες αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. Επιδίωξη μας είναι μέσα από αυτό το υλικό να αναδυθεί αφενός ο πλούτος της κουλτούρας των Ρομά και αφετέρου η πλατφόρμα αυτή να λειτουργήσει σαν γέφυρα-portal ανάμεσα στους ίδιους και τον υπόλοιπο κόσμο δημιουργώντας προϋποθέσεις ουσιαστικής επαφής και διαλόγου ανάμεσα στου Ρομά και στους μη Ρομά.  Απώτερος σκοπός μας είναι η ενδυνάμωση της ταυτότητας των Ρομά μέσω της ορατότητας που θα αποκτήσει η αφήγηση τους. Σε ένα πλαίσιο συνδημιουργίας και συμπαραγωγής πρόθεση μας είναι εμπλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερους φορείς, πανεπιστήμια, ιδρύματα και οργανισμούς για τους Ρομά που σχετίζονται με το χαρακτήρα αυτού του έργου. Μια δημιουργική επιμειξία σε θέματα που αφορούν τους Ρομά από διαφορετικούς φορείς ή ομάδες θα εμπλουτίσει το χαρακτήρα και τη δυναμική του έργου μας.