Επαφή με Νομάρχη Ξάνθης και απαντήσεις

Το 2007, ξεκίνησε ο Σύλλογος μας να αποστέλλει αιτήματα για τη διεκδίκηση αστικής σύνδεσης του οικισμού.

Και η απάντηση από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ και τον Νομάρχη Ξάνθης:

Με το επιχειρησιακό πρόγραμμα, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ, υπήρξε αστική σύνδεση για έξη μήνες:

Συνήγορος του Πολίτη για συγκοινωνιακή σύνδεση

Στις 15.7.2020, λάβαμε κοινοποιημένη την επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη...