Επικοινωνία με τον κ. Simon Quaschning

  • από

To 2016, ο Σύλλογος μας επικοινωνεί με τον κ. Simon Quaschning, ζητώντας του πληροφορίες για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ιατρική φροντίδα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Και η συνέχεια της επικοινωνίας: