Επικοινωνία με το κρατικό κανάλι Γερμανίας

Σε επικοινωνία με τον Σύλλογο μας ήρθε 7.3.2018, η δημόσια γερμανική τηλεόραση, ARD – Das Erste, για συμμετοχή σε ντοκιμαντέρ, για το νόμο της Σαρίας στην Ελλάδα.