Επιστολή για το Συνέδριο στη Σλοβενία 2017

  • από
Δωρεά | Προσφορά | Παιδιά | Ρομά | Δικαιώματα | Χαμόγελο | Ελπίδα

Το 2017, ο Σύλλογος μας στέλνει στον οργανισμό European Roma Union, για την αδυναμία παρουσίας στο Συνέδριο στη Σλοβενία, ωστόσο προτίθεται να στείλει όποια πληροφορία χρειαστεί εκ μέρους του οικισμού και της Ελλάδας.