Επιστολή προς Δήμαρχο Ξάνθης

Ο Σύλλογος μας στα πλαίσια της προσπάθειας, απευθύνεται όλα αυτά τα χρόνια προς τον εκάστοτε Δήμαρχο Ξάνθης.

Και η απάντηση που λάβαμε από τον Δήμο Ξάνθης:

Συνήγορος του Πολίτη για συγκοινωνιακή σύνδεση

Στις 15.7.2020, λάβαμε κοινοποιημένη την επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη...