Επιστολή προς εφημερίδα “Ο Μαχητής”.

Στις 26.4.2020, ο Σύλλογος μας στέλνει επιστολή προς την εφημερίδα “Ο Μαχητής”, υπόψιν του κ. Παπαδόπουλου, θέλοντας να διευκρινίσει τον αριθμό του πληθυσμού του οικισμού μας.