Επιστολή προς Περιφέρεια Α.Μ.Θ για τη συγκοινωνία και απάντηση

Το 2017 και 2018, ο Σύλλογος στα πλαίσια διεκδίκησης της αστικής σύνδεσης, απευθύνθηκε στην Περιφέρεια.

Και η απάντηση από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ:

Συνήγορος του Πολίτη για συγκοινωνιακή σύνδεση

Στις 15.7.2020, λάβαμε κοινοποιημένη την επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη...