Επιστολή προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Άκη Σκέρτσο σχετικά με την ένταξη του Δροσερού στο Σχέδιο Πόλης

Στις 16 Νοεμβρίου 2020 ο Σύλλογος μας απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Άκη Σκέρτσο σχετικά με τα προβλήματα που προκαλεί στην καθημερινή ζωή των κατοίκων η μη ένταξη του οικισμού στο σχέδιο πόλης αλλά και τρόπους που μπορεί να λυθεί αυτό στην πράξη.
783 Αίτημα προς Άκη Σκερτσο- Σχέδιο πόλης

 

 

Επιστολή προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Ο Σύλλογος αποφασίζει να απευθυνθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για...