Επιστολή προς Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για συγκοινωνία.

231 16.7.2013 Αίτημα με υπογραφές των κατοίκων στάλθηκε προς τον Υπουργό κ. Χρυσοχοΐδη για την συγκοινωνία του οικισμού.

Συνήγορος του Πολίτη για συγκοινωνιακή σύνδεση

Στις 15.7.2020, λάβαμε κοινοποιημένη την επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη...