Επιστολή σε τοπική εφημερίδα για δημοσίευμα για τις γυναίκες του Συλλόγου

Επιστολή το 2007, στη τοπική εφημερίδα Xanthi news, για δημοσίευμα. Στο παρακάτω αρχείο επισυνάπτεται και το απόσπασμα της εφημερίδας.