Επιστολή σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και την άδεια μετακινούμενου μικροπωλητή

ΠΡΟΣ:

1.Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και Καταπολέμησης Φτώχειας,

κ. Σταμάτη Γεώργιο

 

2.Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,

κ. Αναγνωστόπουλο Σωτήριο

Θέμα: Τροποποίηση νόμου σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και την άδεια μετακινούμενου μικροπωλητή

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Με αφορμή την πρόσφατη επίδοση προστίμου σε κάτοικο του οικισμού μας λόγω άσκησης υπαίθριας δραστηριότητας (πώληση μπαλονιών) χωρίς άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου, ταμειακή μηχανή ή μπλοκ αποδείξεων, επιθυμούμε να αναφέρουμε την επιτακτική ανάγκη τροποποίησης του νόμου σχετικά το πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και την άδεια μετακινούμενου μικροπωλητή.

Οι περισσότεροι από τους κατοίκους του Δροσερού ασχολούνται με το πλανόδιο εμπόριο. Ωστόσο στερούμενοι της άδειας εμπορικών δραστηριοτήτων (Ν.4264/2014), τους επιβάλλονται υπέρογκα πρόστιμα τα οποία δεν είναι σε θέση να εξοφλήσουν.  Σκοπός αυτής της επιστολής είναι η συνδρομή σας στην προσπάθεια τροποποίησης του νόμου σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ασκούν ελεύθερα και νόμιμα την εμπορική τους δραστηριότητα και να καταφέρουν να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, καθώς  με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει να διαιωνίζεται αφού δεν μπορούν να λάβουν την σχετική άδεια με τους όρους που τώρα υφίστανται . Ενδεικτικά επισυνάπτουμε τη δική μας πρόταση η οποία έχει παραδοθεί σε διαδοχικές κυβερνήσεις σχετικά με την τροποποίηση του νόμου για το πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και την άδεια μετακινούμενου μικροπωλητή.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για αυτό το μείζον ζήτημα που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα του πλανόδιους μικροπωλητές. Η επίλυση του προβλήματος αυτού με την εφαρμογή του νόμου για την άδεια μετακινούμενου μικροπωλητή, καθώς και η διαγραφή προστίμων θα είναι μία ανάσα ανακούφισης γι’ αυτούς τους ανθρώπους.

935 Υπαίθρια εμπορική δραστηριότητα