Ευχαριστήριο προς τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Βακουφικής Περιουσίας της Ξάνθης. κ. Καράνταη Χαλήλ

  • από

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών ΡΟΜ  Δροσερού Ξάνθης ‘’Η ΕΛΠΙΔΑ’’ ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Βακουφικής Περιουσίας της Ξάνθης κ. Χαλήλ Καράνταη ο οποίος ανέλαβε αφιλοκερδώς τη μεταφορά της θανούσης Δεμίρογλου Χανηφέ  από την Αθήνα στην Ξάνθη, Δροσερού καθώς επίσης και τον ιμάμη κ. Φαχρή Ραήμ που επιμελήθηκε επίσης αφιλοκερδώς όλη την τελετή της κηδείας της.

953 Ευχαριστήριο στον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής Βακουφικής Περιουσίας της Ξάνθης