Ευχαριστήριο από Προξενείο Αμερικής στη Θεσσαλονίκη

Το 2010, μετά από την επίσκεψη του Αμερικάνου Πρόξενου, μας έστειλε ευχαριστήριο για την υποδοχή και την φιλοξενία.