Ευχαριστήριο προς Ι.Μ.Χ.Α

  • από

Ο Σύλλογος μας, ευχαριστεί το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου για όλες τις φορές που έχει στηρίξει έμπρακτα το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου μας.