Δικτύωση και συνεργασίες

Δικτύωση και συνεργασίες

Η αναγνώριση της προσπάθειας του συλλόγου έρχεται σταδιακά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με την συμμετοχή του συλλόγου το 2015 ως ελληνικό μέλος στο International Roma Union Parliament και ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον ορισμό του πολιτιστικού μορφωτικού συλλόγου Γυναικών Δροσερού «ΕΛΠΙΔΑ» ως εκπροσώπου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ρομά (European Roma Union). Ο Σύλλογος είναι επίσης, μέλος του European Roma Information Office (ERIO).

Ο Σύλλογος συνεργάζεται με οργανώσεις όπως:

  • ΕRIO (Εuropean Roma Information Office)
  • FRA (Fundamental Rights Agency)
  • COE (Συμβούλιο της Ευρώπης)
  • OSCE (ΟΑΣΑ)
  • ΕCRI (European Commission Against Racism and Intolerance)
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • ERU (European Roma Union)
  • SERCO (Κοινωνική επιχειρηματικότητα στις κοινότητες Ρομά)