Πάσχα 2019

  • από

Η φετινή κατασκευή των μικρών μας φίλων, με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού του κέντρου δημιουργικής απασχόλησης.