Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων – N.E.E από τον Ο.Α.Ε.Δ

Ο Σύλλογος μας, έχει απευθυνθεί το 2010 – 2011 σε κάθε αρμόδιο, σχετικά με το πρόγραμμα επιχορήγησης νέων επιχειρήσεων, το οποίο απευθυνόταν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρομά. Δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε, αλλά ήταν πολλοί αυτοί που έκαναν τις απαραίτητες διαδικασίες και τους έμεινε απλά ένα χρέος.

Το θέμα, παρακολουθεί μέσω του Συλλόγου, και ο Συνήγορος του πολίτη:

Με την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη:

Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Στις 30.6.2020 αποστέλλεται επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών...