Προς Δήμο Ξάνθης για καθαριότητα πλατείας και απάντηση από ΔΕΥΑΞ

59 21.5.2007 προς Δήμο Ξάνθη για καθαρισμό πλατείας του οικισμού μας.

και η απάντηση που έστειλε η Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης προς τον Δήμος Ξάνθης και κοινοποιήθηκε στον Σύλλογο.

Δίκτυο ύδρευσης- αποχέτευσης ακάθαρτων, αποχέτευσης ομβρίων στο Δροσερό Ξάνθης

Στις 16 Ιουλίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά...

Επιστολή στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ένταξη του οικισμού στο σχέδιο πόλης

Στις 7 Ιουνίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά...