Προς ΥΠΕΧΩΔΕ για σχέδιο πόλης και ηλεκτροδότηση

  • από

Το 2009 και 2010, ο Σύλλογος μας έρχεται για άλλη μια φορά σε επαφή με το Υπουργείο για την ένταξη του οικισμού στο σχέδιο Πόλης και την ηλεκτροδότηση.