Πρόγραμμα “Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους”

Στις 2 Απριλίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δροσερού “Η ΕΛΠΙΔΑ” έστειλε αίτημα με Αρ. Πρωτ. 823/2.4.2021 προς το ΔΠΘ και 825/2.4.2021 προς το ΕΚΠΑ σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος “Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους”.
Ακόμη επισυνάπτουμε:
1) την επιστολή μας με Αρ. Πρωτ. 734 στις 4/6/2020 σχετικά με τα στοιχεία που μας ζητήθηκαν 
2) την επιστολή μας με Αρ. Πρωτ. 766 στις 21/9/2020 ζητώντας ενημέρωση για το πρόγραμμα
3) τη “Βεβαίωση Αξιοποίησης Στοιχείων” από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
4) την απάντηση του Πρύτανη ΔΠΘ στο αίτημα μας

Επιστολή στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ένταξη του οικισμού στο σχέδιο πόλης

Στις 7 Ιουνίου 2021, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά...

Χρόνια Πολλά και Καλό Εντερλέζι!

Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά «Η ΕΛΠΙΔΑ» εύχεται σε...