Πρόσκληση από την Ειδική Γραμματέα για Ρομά, για την ημέρα εορτασμού και η επιστολή απάντηση

Το 2017, η ειδική γραμματέας για Ρομά, αποστέλλει πρόσκληση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ρομά και η απάντηση του Συλλόγου μας, που θεωρεί σημαντικότερο την επίλυση των ουσιαστικών προβλημάτων.

Από: Ειδική Γραμματέας Ρομά <egroma@yeka.gr>
Ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2017 – 8:46:58 μμ EEST
Προς: <sullogoselpida@gmail.com>
Κοιν.: <grammroma@yeka.gr>, ‘Αν. Υπουργός Κοιν. Αλληλεγγύης’ <anypkal@yeka.gr>
Θέμα: Συμμετοχή στην εκδήλωση της Βουλής για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ρομά

Αγαπητή κα Σουλεϊμάν,

 Το Ελληνικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας των Ρομά διοργανώνει στις 11/4 σχετική εκδήλωση.  Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, σε συνεργασία και με την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί βήμα στη βουλή σε  νέους Ρομά για να αναφερθούν σε δράσεις ή πρωτοβουλίες τους έτσι ώστε να προβληθεί η δυναμική της νέας γενιάς και η δυνατότητα της αλλαγής.

 Εκτός από τη δική σας συμμετοχή,  θεωρούμε σκόπιμο να μας προτείνετε  ένα νέο / νέα  της  περιοχής του Δροσερού Ξάνθης για να λάβει το λόγο στο βήμα της βουλής.    Λόγω του περιορισμένου χρόνου της εκδήλωσης, σας ενημερώνουμε ότι η ομιλία των συμμετεχόντων θα έχει διάρκεια περίπου πέντε (5) λεπτών.    

 Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγκαίρως  για να διεκπεραιώσουμε τα διαδικαστικά θέματα. 

Με εκτίμηση,

 Κατερίνα Γιάντσιου

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ειδική Γραμματέας  για την Κοινωνική Ένταξη των  Ρομά

Σταδίου 29, 101 10 , Αθήνα

Τηλ. 210 336 8253

         210 322 2404

         210 336 8289

Email: egroma@yeka.grgrammroma@yeka.gr

Η απάντηση, με αρ. πρωτ. 425 :