Πρόσκληση από την Πρεσβεία της Ολλανδίας

  • από

Πρόσκληση από την Πρεσβεία Ολλανδίας, για την ημέρα του Βασιλιά “King’s day”, στις 18.4.2019.