Πρόσκληση από το Αμερικάνικο Προξενείο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση από το Αμερικάνικο Προξενείο Θεσσαλονίκης, για μία συνάντηση – συζήτηση με όλες τις γυναίκες που συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ ” Women changing Greece – Γυναίκες αλλάζουν την Ελλάδα”