Πρόσκληση σε εκδήλωση από Γενική γραμματεία ισότητας των Φύλων

Πρόσκληση δέχτηκε ο Σύλλογος μας, από τη Γενική γραμματεία ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Εσωτερικού, το 2011.