Πρόσκληση στην κα. Mojgan Zargan

  • από

To 2015, ο Σύλλογος μας απευθύνθηκε στην κα. Mojgan Zargan, η οποία ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καλεί στον οικισμό μας.

Η ίδια αποδέχεται την πρόσκληση και μαζί με άτομα από την Ευρώπη έρχονται στον οικισμό και συνεργάζονται με το Σύλλογο για τα δικαιώματα των Ρομά.