Πρόσκληση στην κα. Mojgan Zargan

To 2015, ο Σύλλογος μας απευθύνθηκε στην κα. Mojgan Zargan, η οποία ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καλεί στον οικισμό μας.

Η ίδια αποδέχεται την πρόσκληση και μαζί με άτομα από την Ευρώπη έρχονται στον οικισμό και συνεργάζονται με το Σύλλογο για τα δικαιώματα των Ρομά.

Επιστολή σχετικά με το πρόγραμμα JustRom

Επιστολή στέλνει ο Σύλλογος μας στις 7.2.2020 στον υπεύθυνο του...

Επικοινωνία με την Saska Jovanovic

To 2019, ο Σύλλογος μας έρχεται σε επαφή με την...