Συνάντηση με τον οργανισμό ODIHR στην Αθήνα

  • από

Το 2017, ο Σύλλογος μας απαντάει θετικά στην πρόσκληση του ODIHR (οργανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα) για την συνάντηση στην Αθήνα στις 26-28/6/2017